U bent hier: Home / Voor de pers / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Indien u zich op onze website inschrijft in de rubriek ‘voor de pers’, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en de bepalingen ervan te accepteren.

Het Museum van Elsene biedt journalisten de mogelijkheid gratis gebruik te maken van professionele foto’s.

Het Museum van Elsene heeft de auteursrechten van deze foto’s verworven. Publicatie ervan gebeurt uitsluitend onder volgende voorwaarden:
- het gepubliceerde fotomateriaal dient vergezeld te zijn van een artikel over de tentoonstellingen van het Museum van Elsene;
- het gebruik van de foto’s is voorbehouden voor de pers;
- het copyright vermeld in de beschrijving moet worden overgenomen;
- de gebruiker dient bij het inloggen zijn ware identiteit kenbaar te maken.

U vindt niet de foto die u zoekt?
Niet al onze foto’s staan hier afgebeeld. Misschien bent u op zoek naar een specifieke foto? Aarzel niet contact op te nemen met onze verantwoordelijke pers en communicatie, Bérénice Demaret op het nummer +32 (0)2 515 64 27.

Indien u zich op onze website inschrijft in de rubriek ‘voor de pers’, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en de bepalingen ervan te accepteren.
Uw persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het Museum van Elsene. Om toegang te krijgen tot de inlichtingen en documenten uit deze rubriek dient u deze gegevens mee te delen.
Indien u niet wenst dat uw persoonlijke gegevens door het Museum van Elsene worden verwerkt, kunt u geen gebruik maken van deze diensten.
De beheerder van de website behoudt zich het recht voor e-mails te sturen – ten persoonlijken titel of gericht aan alle gebruikers van deze rubriek – met informatie betreffende de activiteiten van het Museum van Elsene.
De mededeling van uw eventuele toegangscodes gebeurt op uw verantwoordelijkheid.

Elke reproductie, adaptatie, gedeeltelijke wijziging of overname op televisie, kabel of via elektronische/digitale weg van werken uit het repertorium van SABAM is verboden, behoudens voorafgaande toestemming van SABAM, Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel, België.

De afbeeldingen die op deze website werden geplaatst zijn beschermd door het auteursrecht. Ze mogen niet verveelvoudigd of gedownload worden zonder voorafgaande toestemming van de auteur of zijn gevolmachtigde.

Document acties