U bent hier: Home / Voor de pers / Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens

Met het oog op de bescherming van de privacy verzekert de webmaster de gebruikers van deze website ervan dat alle hier verzamelde persoonlijke informatie wordt gebruikt in overeenstemming met de door de privacywet bepaalde wettelijke voorschriften betreffende de omgang met persoonlijke gegevens.
Met het oog op de bescherming van de privacy verzekert de webmaster de gebruikers van deze website ervan dat alle hier verzamelde persoonlijke informatie wordt gebruikt in overeenstemming met de door de privacywet bepaalde wettelijke voorschriften betreffende de omgang met persoonlijke gegevens.
 
 
U hebt recht van toegang tot alle informatie betreffende uzelf die op de website werd geregistreerd. Gelieve, indien u van dit recht gebruik wilt maken, contact op te nemen per brief (schriftelijke aanvraag, gedateerd en ondertekend + recto/verso kopie van uw identiteitskaart), gericht aan het Museum van Elsene – Jean van Volsemstraat 71 – 1050 Elsene of via e-mail museum@elsene.be.
 
 
U hebt eveneens het recht om eventueel foutieve of onvolledige gegevens te corrigeren of ons te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen. Gelieve, indien u van dit recht gebruik wilt maken, contact op te nemen per brief (schriftelijke aanvraag, gedateerd en ondertekend + recto/verso kopie van uw identiteitskaart), gericht aan het Museum van Elsene – Jean van Volsemstraat 71 – 1050 Elsene of via e-mail museum@elsene.be.
 
 
Indien u ons via de website uw e-mailadres bezorgt, kunt u van ons om de zoveel tijd een nieuwsbrief ontvangen. Indien u dergelijke mailing niet wenst te ontvangen, gelieve dat schriftelijk te melden op het postadres van het museum of via e-mail museum@elsene.be.
 
Wie dit wenst kan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Hallepoortlaan 5-8, 1060 Brussel) bijkomende informatie krijgen inzake de wetgeving betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens.

Document acties